Om oss

Synnfjelløypene sørger for opparbeidelse av løyper og stier til vinter- og sommerbruk til alle som ferdes i Synnfjell Øst. Arbeidet med å legge til rette flotte turmuligheter tilrettelegges- og finansieres av grunneiere, lokale bedrifter, hytteeiere og Nordre Land kommune.

Styret 2019/2020 . Nils Bjørn Barlund, Jan Arild Bratlien, Maj Elin Storeide, Odd Magnar Bratlien, Åsmund Strømsjordet Nils Olav Øiestatd, Kristin Kopland